Aktuality

Naše Občianske združenie NCEGŠ – Národné centrum európskych a globálnych štúdií pokračovalo vo svojej aktívnej činnosti. Spolu s Maticou slovenskou vydalo vedeckú monografiu k 25 výročiu vzniku Slovenskej republiky. K jej vypracovaniu prispeli, predseda Ondrej Barič, ako vedecký redaktor a Peter Kijovský ako výkonný redaktor aj so svojimi príspevkami.

Vývoj samostatnej Slovenskej republiky od jej vzniku za uplynulých 25 rokov si žiadal podrobnejšie zhodnotenie, predovšetkým v rozhodujúcich oblastiach jej politicko-hospodárskeho života. K vedeckému jadru monografie hodnotne prispeli niektorí významní slovenskí vedci, politici, manažéri. alebo pedagógovia, ako napr. Juraj Hraško, Sergej Kozlík, Jaroslav Chovanec, Július Binder, Jaroslav Husár, Anton Hrnko, Pavol Hrivík a ďalší.  

25 ROKOV ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Druhá monografia v poradí NCEGŠ Využívanie fondov politiky súdržnosti na Slovensku rozširuje problematiku súdržnosti, k prvej nami vydanej monografii k Dunajskej stratégii.

VYUŽÍVANIE FONDOV POLITIKY SÚDRŽNOSTI NA SLOVENSKU

OBÁLKA

Hlavné smery rozvoja Dunajskej stratégie

hlavne-smery-rozvoja-dunajskej-strategie-w.pdf

obalka.pdf

Príprava tematickej vedeckej monografie. Obsahovo bude reagovať predovšetkým na dosiahnuté výsledky makroregionálnej Dunajskej stratégie. Základom bude 5 výročné fórum Dunajskej stratégie, ktoré sa bude konať 3-4 novembra 2016 v Bratislave.